Truca'ns! - Llámanos! - Call us!: +34 93 787 54 53 / 93 119 79 68

Cart0
Total:0,00 €
Your shopping cart is empty!


Qué és el CAP?

Es un Certificat D'aptitud Professional el qual autoritzará a tothom que hagi superat el curs i l'examen corresponent a conduïr vehicles de la classe C (mercaderies) o D (viatgers).

Si s'obté el permís per primera vegada s'haurà de fer un curs de 280 hores o bé de 140 hores, i un cop superat el curs, s'haurà de realitzar un examen final.


Qui ha de fer el CAP?

Tots els conductors que efectuïn una activitat de transport per carretera:

• Mercaderies ( Permis C1 i C )

• Viatgers ( Permis D1 i D )

Excepcions:

• Forces armades, protecció civil, bombers i forces d'ordre públic.

• De transport no comercial o per realitzar transport privat.

Estàn exemptes de realitzar el CAP inicial els que disposin de qualsevol dels permisos de conduir professionals abans del:

•10/09/2008 permís d'autobús D i D1

•10/09/2009 permís de camió C i C1

De qué tracta el curs?

Qui obtingui qualsevol dels permisos professionals després de la data en que entra en vigor el CAP, ha de realitzar un curs inicial de 280h (ordinàri) o 140h (accelerat).

El curs consta d'una part teórica i d'una part pràctica.

Al finalitzar el curs, s'haurà de superar un examen tipus test de 100 preguntes i superar-lo com a mínim amb 50 encerts, si no, l'examen estarà suspès i per tant no s'otorgarà al conductor la corresponent targeta de qualificació.

Juan s'ha de renovar la tarjeta?

Qui ja estigui en possessió del permís abans de l'entrada en vigor del CAP, haurà de realitzar un curs de formació contínua que consta de 35h teóriques, no té examen i és d'assitència obligatória.

Aquesta formació s'ha de renovar cada 5 anys.

La gràfica següent regula les dates màximes en la que els conductors poden fer la renovació del CAP si disposen del permís amb anterioritat a la llei i s'estableix mitjançant la terminació del DNI del conductor:

Terminació D.N.I. D1 / D C1 / C
1 o 2 2011 2012
3 o 4 2012 2013
5 o 6 2013 2014
7 o 8 2014 2015
9 o 0 2015 2016

 

Si es vol fer un altre permis qué s'ha de fer?

Si per exemple s'ha obtingut el permís C ( mercaderies ) i superat l'examen del CAP, i ara es vol obtenir el D ( viatgers) o viceversa, s'haurà de realitzar un curs anomenat Ampliació de 35 hores de teórica i pràctica i superar un examen de 25 preguntes, de les quals s'hauràn d'encertar 12,50 per tal que l'examen quedi superat.